Historie objektu mlýna 

Budova bývalého mlýna stojí v centru obce na levém břehu říčky Branné. V současné době již neobsahuje žádné technologie, byl přestavěn na penzion. Cesta vody ke mlýnu - mlýnský náhon. Vedle mlýna je regulovaný odtokový kanál. Vodní motory - vodní kolo na vrchní vodu. V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 4,25 m, výkon 4,2 HP.

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620–1848) - Mlýn je na císařských povinných otiscích stabilního katastru uveden pod parcelním č. 96

První republika (1919–1938) - V roce 1930 majitelem mlýna Arnošt Hollunder, u mlýna byla elektrárna. Říčka Branná byla nazývána Schwarzbach.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hollunder

Historie mlýna také obsahuje:

1930 - Arnošt Hollunder

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování – josefské (1764–68)

II. vojenské mapování – Františkovo (1836–52)

III. vojenské mapování – Františko-josefské (1876–78 – Morava a Slezsko, 1877–80 – Čechy)

Císařský povinný otisk (1824–43)

Indikační skica (1824–43 a 1869–1881)

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!